Website Banner

   ตัวแทนจำหน่าย
 
 
     
 
   ข่าวสารและกิจกรรม  
        
พนักงาน หจก.เรืองแสงไทย ทุกคนต้องได้รับการอบรม   "เพื่อตอบโจทย์แกลูกค้า"
         
       
 
 
    
อบรมพนักงานเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)
 
 อบรมพนักงานให้ความรู้เรื่องปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ
 
         

 
กิจกรรมแจกทอง
    
  เพียงลูกค้าซื้อสินค้าครบ 500 บาท รับคูปองลุ้นทองทันทีจร้า
 

       

เรืองแสงไทย บุรีรัมย์
Bosch | Makita | Hitachi | DeWALT | Maktec | Honda Lawn Mower | Mitsubishi Water Pump |  
 
114 หมู่ 14 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ต.ชุมเห็ด  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000   โทร : 044-666484     
Current Pageid = 214